Konto IDEALNE
  • 1 Uzupełnij dane osobowe
  • 2 Aktywacja
  • 1 Uzupełnij dane osobowe
  • 2 Aktywacja
Jak chcesz aktywować swoje konto?

Aktywuj konto online!

Przygotuj dowód osobisty
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymagamy kopii Twojego dowodu osobistego. Będziesz mógł dodać zdjęcie dokumentu na dalszym etapie wniosku.
Po wypełnieniu wniosku wykonaj do nas przelew z Twojego rachunku osobistego w innym banku (niebędącego rachunkiem firmowym), aby potwierdzić umowę. Twój adres i dane osobowe wpisane na wniosku muszą być zgodne z danymi w Banku, z którego wykonasz przelew.
Aktywuj online
Aktywacja w oddziale
Możesz odwiedzić dowolny oddział Idea Banku w celu aktywacji konta.
Aktywuj w oddziale
Używasz przestarzałej przeglądarki. Zaktualizuj swoją przeglądarkę by umożliwić poprawne działanie strony.