Obrotomierz
Kredyt dla firm z decyzją online
  • 1 Dane podstawowe
  • 2 Dane firmowe
  • 3 Dane osobowe
  • 4 Platforma kredytowa
  • 1 Dane podstawowe
  • 2 Dane firmowe
  • 3 Dane osobowe
  • 4 Platforma kredytowa
Zarejestruj się podając poprawne dane.
Dzięki temu sprawdzisz, jaki kredyt możesz dostać.
Twoje podstawowe dane
?
Użyjemy telefonu komórkowego w celu weryfikacji danych
Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony internetowej www.ideabank.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych ze świadczeniem usług płatniczych przez Idea Bank SA. (rozwiń), w szczególności informacji, o których mowa w art. 27, art. 29 ust. 1 i 5, art. 31 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych, w tym informacji o Banku, transakcjach płatniczych oraz postanowieniach umownych, a także o zmianach tych postanowień. Idea Bank SA może przekazywać informacje o świadczeniu usług płatniczych w inny sposób określony w obowiązujących mnie umowach, regulaminach oraz innych uzgodnieniach i uregulowaniach. (zwiń).
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Idea Bank S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Administratorem danych jest Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa (Bank). Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, w związku z którą zostały przekazane, w celu marketingu własnych produktów i usług Banku, wykonaniu obowiązków związanych z raportowaniem rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz w celach archiwizacyjnym i statystycznym. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe. Przedmiotowe dane mogą być również udostępniane innym podmiotom powiązanym z Idea Bank SA na podstawie odrębnie wyrażonej przez Pana / Panią zgody.

Podstawą prawną przetwarzania przez Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank.

Używasz przestarzałej przeglądarki. Zaktualizuj swoją przeglądarkę by umożliwić poprawne działanie strony.
Porozmawiaj online