Dziękujemy!

Formularz został wysłany.
Skontaktujemy się z Państwem w ciagu 24 godzin.

Dziękujemy!

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź naszą ofertę!

Wypełnij formularz a my oddzwonimy!

Temat
Imię
Treść zapytania
Nazwisko
Telefon kom.
+48
E-mail
Wyślij na ten adres kopię zgłoszenia
 

Chcesz otrzymać odpowiedz na pytanie
mailem? Napisz do nas!

kontakt@ideabank.pl

Chcesz otrzymać odpowiedz na pytanie
telefonicznie? Zadzwoń!

(22) 101 10 10, 801 999 111

Koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora

Dane kontaktowe

Kontakt dla Klienta:

T: (22) 101 10 10
T: 801 999 111


Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20

Koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora

Centrala

Idea Bank SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

kontakt@ideabank.pl
Koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora

Kontakt dla dziennikarzy:

dziennikarze@ideabank.pl

T: +48 693 719 852

Współpraca reklamowa:

marketing@ideabank.pl

Chcemy poznać Państwa opinie na temat naszych produktów i procesów. Interesuje nas, za co cenią Państwo Idea Bank, a które obszary naszej działalności chcieliby Państwo poprawić. Zależy nam, aby mieli Państwo możliwość wyrażania swoich opinii w stosunku do naszej instytucji. Razem z Państwem pragniemy budować Bank przyjazny dla Klienta, gwarantujący najwyższą jakość obsługi. Chcemy stale usprawniać nasze działania, aby dzięki nim czuli się Państwo w naszym Banku pewnie i bezpiecznie.

Zapraszamy do wspólnego
budowania Banku Nr 1 dla Firm

email:sugestie@ideabank.pl

Reklamacje

W Idea Banku zależy nam na szybkiej i sprawnej obsłudze naszych Klientów. Chcemy, by mogli Państwo docenić nas za to jak podchodzimy do naszych Klientów, zgłaszających się do Banku z reklamacją, skargą lub sugestią związaną z działaniem naszych usług lub produktów.

W tym właśnie celu powołaliśmy specjalny zespół, przeznaczony do obsługi spraw Klienta, którego zadaniem jest przeanalizowanie i rozpatrzenie każdej reklamacji i skargi. Chętnie odpowiemy także na wszystkie Państwa pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, przyjmiemy każdą sugestię dotyczącą działalności Banku.

Pracownicy zespołu powołanego do obsługi spraw Klienta mają wieloletnie doświadczenie, a nadrzędną zasadą zespołu jest szybkie wyjaśnienie każdej zgłoszonej sprawy na jak najwyższym poziomie, w sposób uczciwy i dogodny dla Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby ułatwić Państwu zgłaszanie skarg/reklamacji jak też wniosków/sugestii udostępniliśmy różne formy i możliwości kontaktu:

 • osobisty w jednym z naszych oddziałów
 • listowny na adres siedziby głównej Banku
 • Idea Bank S.A.
  Ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
 • elektroniczny dla Klientów mających dostęp poczty elektronicznej, email:reklamacje@ideabank.pl
 • telefoniczny poprzez Infolinię tel. 801 999 111
  Koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora
 • poprzez formularz reklamacji

Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny > >

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji (dokument PDF)

Formularz reklamacyjny (dokument PDF)

Formularz reklamacyjny transakcji kartą płatniczą (dokument PDF)

Formularz reklamacyjny

+48

Skargi/reklamacje Idea Bank rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od ich wniesienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 60 dni, zaś gdy skarga dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo, do 90 dni od daty jej wniesienia. Prosimy wówczas o wyrozumiałość i cierpliwość.

Odpowiedzi na skargę/reklamację są udzielane w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z Klientem.

Idea Bank S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Powstańców Warszawy 1.

Pouczenie: Konsument, który uważa, że jego dobro chronione prawem zostało naruszone może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub bezpośrednio dowodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym lub konsumenckim.

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33 informuje, że jest administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu reklamacji. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

W trosce o najwyższą jakość obsługi wszystkie rozmowy z konsultantami Idea Bank są nagrywane.

Zmiana warunków kredytowania

Szanowni Państwo,

Pozostajemy do dyspozycji w przypadku, gdyby chcieliby Państwo zwrócić się z wnioskiem o zmianę warunków kredytowania. W tym celu należy wypełnić Wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki oraz przesłać go wraz z dokumentami finansowymi wskazanymi poniżej (w zależności od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym):

 • Księga Przychodów i Rozchodów (szczegółowa KPIR za ostatni rozliczony miesiąc bieżącego roku oraz narastająca KPIR za rok poprzedni),
 • Pełna Księgowość (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jeśli jest sporządzany na koniec roku poprzedniego oraz za ostatni rozliczony kwartał roku bieżącego ),
 • Ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów),
 • Karta podatkowa (decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości należnego podatku),
 • Zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu z umów o pracę/zlecenia/dzieło,
 • Inne źródła dochodów/spłaty.

Dokumenty należy kierować na adres korespondencyjny:

Idea Bank S.A.
Zespół Weryfikacji, Biuro Wsparcia Procesu Kredytowego

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
II piętro, wejście D

Z dopiskiem: "wniosek o zmianę warunków kredytowania umowy nr ...(numer umowy kredytowej, której ma dotyczyć zmiana)"

Restrukturyzacja / ugody

Szanowni Państwo,

W przypadku, gdyby chcieliby Państwo zwrócić się z wnioskiem o zawarcie ugody Bankiem, bądź restrukturyzację należy wypełnić wniosek o ugodę (dotyczy umów wypowiedzianych przez Bank) lub wniosek o restrukturyzację (druk w zależności od formy prowadzenia działalności) oraz przesłać go wraz z dokumentami finansowymi (dotyczy wniosków o restrukturyzację), w zależności od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym:

 • Księga Przychodów i Rozchodów (szczegółowa KPIR za ostatni rozliczony miesiąc bieżącego roku oraz narastająca KPIR za rok poprzedni),
 • Pełna Księgowość (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jeśli jest sporządzany na koniec roku poprzedniego oraz za ostatni rozliczony kwartał roku bieżącego ),
 • Ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów),
 • Karta podatkowa (decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości należnego podatku),
 • Zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu z umów o pracę/zlecenia/dzieło,
 • Inne źródła dochodów/spłaty.

Dokumenty należy kierować na adres korespondencyjny:

Idea Bank S.A.
Zespół Weryfikacji, Biuro Wsparcia Procesu Kredytowego

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
II piętro, wejście D

Z dopiskiem: "wniosek o restrukturyzację (ugodę) kredytu/pożyczki nr...(numer umowy kredytowej, której ma dotyczyć zmiana)"

WINDYKACJA

Telefon: 800-600-060 lub 81-454-65-30
(dostepny w godz. 8.00-20.00 (pon. - pt.) / 9.00-17.00 (sob.)

windykacja@ideabank.pl

Adres korespondencyjny w sprawie windykacji

Idea Bank S.A.
Departament Windykacji

ul. Okopowa 1, 20-022 Lublin

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA NADUŻYCIA

Aby umożliwić nam kontakt z Tobą pozostaw adres email lub nr telefonu.

Powrót do góry